شخصیجاتhttp://www.tebyan.net/kajbaf/index.aspxfaویروس و ضدویروسhttp://www.tebyan.net/weblog/kajbaf/post.aspx?PostID=3782912/26/2008 8:01:00 PMتحقیق برای درس اخلاق اسلامیhttp://www.tebyan.net/weblog/kajbaf/post.aspx?PostID=3782512/26/2008 7:21:00 PM